Hvilken slynge skal jeg velge? Redcord, TRX eller annet merke slynge?
Noen forskjeller, og hvilke fordeler/ulemper har de ulike?